• baermar [bær mig]

    En kærlig tanke til yderstoffets oprindelse og historie. Vikler der har båret børn tæt og trygt hos deres voksne. Barnets ivrige kald til de voksne "bær ma, bær ma".

    Tasken der nu bæres, indeholdende hverdagens eller rejsens vigtige ting